Välkommen till The Clinic

Bli av med smärtan. Förbättra din livskvalitet och minska smärta med fysioterapi på The Clinic.

Physical therapist performing rehab on patient

Få smärtlindring och förbättrad rörlighet med våra skräddarsydda fysioterapeutiska behandlingar.

Vad är fysioterapi?

Fysioterapeuter arbetar hälsofrämjande och förebyggande med bland annat fysisk aktivitet som medel för att hjälpa människor att hitta sina egna resurser till att främja hälsa och rörelse genom hela livet. Fysioterapeuter arbetar med vetenskapligt underbyggd kompetens för att förebygga sjukdom och skada som exempelvis beror på smärta, stelhet eller muskelsvaghet.
Fysioterapeuter hjälper alla människor oavsett diagnos, funktionshinder och ålder till ett självständigt och aktivt liv.

Fysioterapeuter arbetar ur ett holistiskt synsätt med att bedöma, behandla samt förebygga problematik som begränsar individens funktionsförmåga. I detta arbete tas såväl fysiska som psykiska och sociala faktorer i beaktande. Genom ett personcentrerat förhållningssätt arbetar fysioterapeuter med att stärka personens befintliga möjligheter i syfte att klara av de dagliga kraven för individen.

 

Physical therapist treating a patient by lifte her leg
The Clinic logo

Vad behandlar en fysioterapeut?

När du besöker en fysioterapeut görs en genomgång av din sjukdomshistoria samt en grundlig undersökning och bedömning av det du söker för. Du får en förklaring och hjälp att se samband bakom ditt eller dina besvär. Därefter får du förslag på åtgärder och en personlig plan för din rehabilitering.
Vilken behandling som är mest lämplig baseras på dina symtom, funktion och diagnos. Det kan vara allt från ett träningsprogram med specifika övningar som stärker svagare muskler och leder till manuell terapi, nålbehandling, stötvåg eller liknande.

Det är viktigt med regelbunden uppföljning och stegring av träningen under en behandlingsperiod. Målen sätts tillsammans med dig utifrån behov och önskemål.

Fysioterapeut eller sjukgymnast?

Fysioterapeut är en ny benämning på sjukgymnastyrket sedan 1 januari 2014 och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand. Det är med andra ord ingen skillnad mellan yrkena och utbildningen är densamma. I Sverige är yrkestiteln fysioterapeut/sjukgymnast skyddad och får endast användas av den som har legitimation som är utfärdad av Socialstyrelsen.

Physical therapist applying tape

Kontakta oss idag för att ta det första steget mot en smärtfri och hälsosam framtid med fysioterapi hos The Clinic!